Bestyrelsen arbejder ud fra foreningens formål, som er følgende:

  1. At virke som et transportpolitisk netværk i Herning-Ikast området
  2. At fastholde og udbygge Herning-Ikast områdets transportkapacitet.
  3. At foretage markedsføring af Herning-Ikast området som et transportcenter.
  4. At præge udviklingen indenfor transportområdet indenfor Herning-Ikast området.
  5. Gennem samarbejde og fælles holdning at være part i trafikale, transportpolitiske og infrastrukturelle diskussioner, debatter og lignende. Endelig er det foreningens mål at få sæde i råd og udvalg, hvori såvel nationale som internationale beslutninger omkring transport, trafik og infrastruktur træffes, for derigennem at få indflydelse til gavn for såvel foreningens medlemmer, Herning-Ikast området samt det danske transporterhverv.
  6. At medvirke til udvikling af et transportcenter i HI Park i tæt samarbejde med Herning kommune.