Kommende arrangementer

Besøg hos Everfuel
Den 8. februar kl. 15.30 – 17.30

Klimaforandringer, global opvarmning og CO2 er begreber, som vi stort set dagligt støder på og som fylder mere og mere i den politiske og erhvervsmæssige dagsorden. Grøn omstilling og grønne regnskaber (ESG) er også blevet hverdagsbegreber; alt sammen noget der griber ind i den daglige drift i virksomhederne.

Som årets første arrangement har vi derfor valgt et besøg hos virksomheden EVERFUEL A/S beliggende i Høgild. Virksomheden, som de fleste nok efterhånden kender, er førende i Danmark indenfor brintproduktion og løsninger omkring samme med henblik på at udbrede brint som brændstof.

Everfuel har mere end 70 ansatte med kontorer i Norge, Tyskland, Holland og Sverige samt en afdeling i Fredericia, hvor virksomheden er ved at bygge Europas største anlæg til fremstilling af brint. Op mod jul gennemførte man med succes den første testkørsel på den nye brintfabrik HySynergy. Testen var afgørende for, at fabrikken kan følge tidsplanen og sætte gang i første fase »HySynergi 1.0«, hvor målet er at nå en produktion på otte ton brint om dagen.

På besøget vil vi således komme til at høre om virksomheden og de løsninger, de arbejder med inden for fremtidens energiløsninger.

Vi håber, at mange vil bakke op om besøget.

Vi slutter besøget af med netværk og lidt let forplejning, inden vi igen tager hver til sit.
Deltagelse er gratis for dig og dine medarbejdere – husk blot tilmelding.

Alle medlemmer modtager en invitation på mail.

Årsmøde 2023
Den 18. april 2023 kl. 17.00

Vi afholder foreningens ordinære generalforsamling efterfulgt af middag samt forestillingen ” We will rock you” med musik af det legendariske britiske band Queen.

Glæd dig til MCH’s traditionsrige egenproduktion og sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Fokus på den midtjyske infrastruktur
Under planlægning

Se foreningens tidligere arrangementer