Foreningen blev etableret i 1998 på initiativ af Karl Christensen og Preben Sørensen, henholdsvis formand og næstformand for Midtjyllands Speditørforening samt erhvervsdirektør Torben Henriksen fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Foreningen havde de første fem år Preben Sørensen fra DSV som formand. I 2003 blev Preben Sørensen efterfulgt af Søren Kusk Mikkelsen, som havde formandsposten frem til 2015. Nuværende formand er Karl Christensen, Alpi A/S.

Den samlede bestyrelse kan ses HER.

Sekretariatet har i alle årene ligget hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Foreningens formål er følgende:

 1. At virke som et transportpolitisk netværk i Herning-Ikast området
 2. At fastholde og udbygge Herning-Ikast områdets transportkapacitet.
 3. At foretage markedsføring af Herning-Ikast området som et transportcenter.
 4. At præge udviklingen indenfor transportområdet indenfor Herning-Ikast området.
 5. Gennem samarbejde og fælles holdning at være part i trafikale, transportpolitiske og infrastrukturelle diskussioner, debatter og lignende. Endelig er det foreningens mål at få sæde i råd og udvalg, hvori såvel nationale som internationale beslutninger omkring transport, trafik og infrastruktur træffes, for derigennem at få indflydelse til gavn for såvel foreningens medlemmer, Herning-Ikast området samt det danske transporterhverv.
 6. At medvirke til udvikling af et transportcenter i HI Park i tæt samarbejde med Herning kommune.

Gennem mange år har vi afviklet spændende arrangementer som f.eks.:

 • Konference om transporterhvervet i det nye årtusinde
 • Tur til Trekantområdet
 • Tur til København
 • Tur til Hamborg inkl. håndboldkamp i Flensborg
 • Tur til Billund lufthavn
 • Motorvejsbesigtigelse – af flere omgange
 • Tur til Århus Havn incl. Besøg hos Mærsk Line
 • Kurser i transportjura
 • Musical – Chess
 • Peptalk af Thomas Mygind
 • Jubilæumskonference: ”Transport nu og i fremtiden”
 • Peptalk af Stig Rossen
 • Peptalk af Ulrik Wilbek
 • ”Hvad gør branchen i en krisetid?” – konference
 • Rundtur i HI Park

Foreningen arbejder også erhvervspolitisk og søger hele tiden at påvirke politikerne såvel lokalt som regionalt og nationalt. Nogle af emnerne vi har arbejdet mest ihærdigt for er følgende:

 • Motorveje til området – senest motorvej Herning-Holstebro
 • Udvikling af Herning Transport- og Logistikcenter i HI Park
 • At få området med i modulvogntogsforsøget
 • Arbejde for at få åbnet toldekspeditionen i Herning
 • Medlem af Foreningen af Danske Transportcentre, hvor der bl.a. arbejdes med:
  • sikre rastepladser
  • grøn transport
  • gods på jernbane
  • udbygning af kombiterminaler